Leczenie ran przewlekłych jest złożone, czasochłonne i często drogie.
W związku z tym należy zdiagnozować przyczynę trudności w wyleczenia trudno gojącej się rany, co pozwoli działać przyczynowo, a nie podejmować działania wyłącznie objawowe. Zwłaszcza, że uważa się, że bez odpowiedniego leczenia żadne owrzodzenie żylne lub tętnicze nie zagoi się samoistnie. To samo dotyczy ran i owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej czy innych.

Urządzenie o wysokim stopniu miniaturyzacji będzie zdolne do multimodalnego obrazowania trudno gojących się ran.
Należy podkreślić, że skanowanie rany urządzeniem odbywa się w sposób bezkontaktowy, przez co zabieg jest sterylny, higieniczny i nie sprawia pacjentowi bólu, przy jednocześnie szybkim procesie akwizycji.

Spektrum możliwości obrazowania skanera to:
• trudno gojące się rany,
• rany pooperacyjne,
• stopa cukrzycowa,
• odleżyny,
• oparzenia,
• owrzodzenia,
• zmiany onkologiczne

Szeroki zakres analizy determinuje możliwość zastosowania urządzenia na wielu obszar medycyny:

Chirurgia twarda i miękka

Dermatologia

Onkologia

Zbliżamy się do zamknięcia kolejnego etapu projektu Skanera Ran.
W ramach tego etapu została stworzona wersja rozwojowa prototypu. Dzięki niej, naukowcy z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej przystąpili do testów integracji interfejsu z nowoczesnym oprogramowaniem.
Dążymy do doskonałości, współpracując z czołowymi ekspertami w dziedzinie, aby dostarczyć rozwiązania, które będą stanowić przełom w technologii diagnostyki ran.

Odwiedź nasz kanał na Facebooku

Prototyp montażowy obudowy skanera ran został przygotowany w celu umożliwienia montażu oraz przetestowania funkcjonalności wszystkich elementów elektronicznych.
Po dokładnej weryfikacji sprawności poszczególnych modułów cyfrowych, przewidziana jest optymalizacja geometrii urządzenia.
Głównym celem tego procesu jest zmniejszenie całkowitego rozmiaru urządzenia, jednocześnie poprawiając jego wygląd oraz ergonomię użytkowania.

Urządzenie WoundScanning oferuje innowacyjne skanowanie ran w podczerwieni, umożliwiając dokładną analizę i monitorowanie postępów leczenia.
Dzięki zaawansowanej technologii, skaner łączy różne spektra pomiarowe w jeden spójny obraz, co znacząco zwiększa precyzję diagnozy i obiektywizuje proces leczenia.

Skanowanie ran w podczerwieni przynosi wiele zalet, w tym:
-Wykrywanie Zakażeń
-Bezdotykowość
-Dokładność:
-Monitorowanie
-Ocena Nawodnienia
-Szybkość
-Bezbolesność
-Koszty

Opracowywany skaner ran umożliwia dokonanie skanu rany w technologii 3D wykorzystując kamerę ToF (Time-of-Flight). Zapewnia to w pełni edytowalny widok rany w trójmiarze
Korzystając z nowoczesnej technologii, skaner integruje różnorodne spektra pomiarowe, tworząc jednolity, spójny obraz. Dzięki temu diagnoza staje się bardziej precyzyjna, a proces leczenia jest bardziej obiektywny.
Skanowanie ran przy użyciu technologii 3D opartej na ToF (time of flight) przynosi wiele korzyści, w tym:

-Wysoka Precyzja
-Szybkość Pomiaru
-Bezdotykowość:
-Wizualizacja 3D
-Kwantyfikacja Objętości
-Integracja z Innymi Technologiami
-Bezbolesność
-Zastosowanie w Trudno Dostępnych Miejscach:.
-Dokładność w Różnych Warunkach Świetlnych

ZESPÓŁ

Marcin Sprawka Woundscanning
Kierownik Projektu

Marcin Sprawka

Ekspert ds. medycznych

Prof. dr hab. n. med. Michał Zembala

Mikołaj Dracz
Specjalista ds. operacyjnych i rozliczeniowych projektu

Mikołaj Dracz

Katarzyna Ciesek
Spec. ds. zamówień publicznych i finansowania w projekcie

Katarzyna Ciesek

Jan Juszczyk Woundscanning
Kierownik zespołu programistów - koordynator technologiczny

dr Jan Juszczyk

2. dr inż. Maria Bieńkowska
Programista - specjalista w zakresie przetwarzania obrazu

dr inż. Maria Bieńkowska

dr inż. Agata Wijata
Programista - specjalista w zakresie przetwarzania obrazu

dr inż. Agata Wijata

Specjalista od języków wysokiego poziomu

mgr inż. Jacek Andrzejewski

WOUNDSCANNING

to opracowywane obecnie rozwiązanie służące do skanowania ran wraz z oprogramowaniem do realizowania fuzji obrazów termograficznych i fotograficznych oraz wykonywania obrysów 3D ran. Poprawa diagnostyki trudno gojących się ran oraz optymalizacja procesów leczenia jest priorytetem projektu.

URZĄDZENIE WOUNDSCANNING POZWOLI NA ANALIZĘ POLA RANY
W TRZECH SPEKTRACH:

Stereometryczne lub laserowe

POMIAR GŁĘBOKOŚCI RANY

Świetle widzialnym

STANDARDOWA KAMERA WIZYJNA

Podczerwieni

KAMERA FLIR

Leczenie ran przewlekłych
jest złożone, czasochłonne
i często drogie.
W związku z tym należy zdiagnozować przyczynę trudności w wyleczenia trudno gojącej się rany, co pozwoli działać przyczynowo,
a nie podejmować działania wyłącznie objawowe. Zwłaszcza, że uważa się, że bez odpowiedniego leczenia żadne owrzodzenie żylne
lub tętnicze nie zagoi
się samoistnie. To samo dotyczy ran i owrzodzeń
w zespole stopy cukrzycowej czy innych.

Spektrum możliwości obrazowania skanera to:

• trudno gojące się rany,
• rany pooperacyjne,
• stopa cukrzycowa,
• odleżyny,
• oparzenia,
• owrzodzenia,
• zmiany onkologiczne

SZEROKI ZAKRES ANALIZY DETERMINUJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA URZĄDZENIA NA WIELU OBSZAR MEDYCYNY:

ZESPÓŁ

Marcin Sprawka Woundscanning
Kierownik Projektu
Marcin Sprawka
Mikołaj Dracz
Spec. ds. rozliczeń projektu
Mikołaj Dracz
Ekspert ds. med.
Prof. dr hab. Michał Zembala
Katarzyna Ciesek
Spec. ds. zamówień pub. i budżetu
Katarzyna Ciesek
Jan Juszczyk Woundscanning
Kierownik zespołu programistów
dr Jan Juszczyk
2. dr inż. Maria Bieńkowska
Programista
dr inż. Maria Bieńkowska
dr inż. Agata Wijata
Programista
dr inż. Agata Wijata
Spec. od języków wysokiego poziomu
mgr inż. Jacek Andrzejewski