Leczenie ran przewlekłych jest złożone, czasochłonne i często drogie.
W związku z tym należy zdiagnozować przyczynę trudności w wyleczenia trudno gojącej się rany, co pozwoli działać przyczynowo, a nie podejmować działania wyłącznie objawowe. Zwłaszcza, że uważa się, że bez odpowiedniego leczenia żadne owrzodzenie żylne lub tętnicze nie zagoi się samoistnie. To samo dotyczy ran i owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej czy innych.

Urządzenie o wysokim stopniu miniaturyzacji będzie zdolne do multimodalnego obrazowania trudno gojących się ran.
Należy podkreślić, że skanowanie rany urządzeniem odbywa się w sposób bezkontaktowy, przez co zabieg jest sterylny, higieniczny i nie sprawia pacjentowi bólu, przy jednocześnie szybkim procesie akwizycji.

Spektrum możliwości obrazowania skanera to:
• trudno gojące się rany,
• rany pooperacyjne,
• stopa cukrzycowa,
• odleżyny,
• oparzenia,
• owrzodzenia,
• zmiany onkologiczne

Szeroki zakres analizy determinuje możliwość zastosowania urządzenia na wielu obszar medycyny:

Chirurgia twarda i miękka

Dermatologia

Onkologia

WOUNDSCANNING

to opracowywane obecnie rozwiązanie służące do skanowania ran wraz z oprogramowaniem do realizowania fuzji obrazów termograficznych i fotograficznych oraz wykonywania obrysów 3D ran. Poprawa diagnostyki trudno gojących się ran oraz optymalizacja procesów leczenia jest priorytetem projektu.

URZĄDZENIE WOUNDSCANNING POZWOLI NA ANALIZĘ POLA RANY
W TRZECH SPEKTRACH:

Stereometryczne lub laserowe

POMIAR GŁĘBOKOŚCI RANY

Świetle widzialnym

STANDARDOWA KAMERA WIZYJNA

Podczerwieni

KAMERA FLIR

Leczenie ran przewlekłych
jest złożone, czasochłonne
i często drogie.
W związku z tym należy zdiagnozować przyczynę trudności w wyleczenia trudno gojącej się rany, co pozwoli działać przyczynowo,
a nie podejmować działania wyłącznie objawowe. Zwłaszcza, że uważa się, że bez odpowiedniego leczenia żadne owrzodzenie żylne
lub tętnicze nie zagoi
się samoistnie. To samo dotyczy ran i owrzodzeń
w zespole stopy cukrzycowej czy innych.

Spektrum możliwości obrazowania skanera to:
• trudno gojące się rany,
• rany pooperacyjne,
• stopa cukrzycowa,
• odleżyny,
• oparzenia,
• owrzodzenia,
• zmiany onkologiczne