„Skaner ran’’
system wizualizacji i monitorowania ran trudno gojących.

„Skaner ran’’- system wizualizacji i monitorowania ran trudno gojących.

Cel projektu:

Planowane do realizacji rozwiązanie ma na celu opracowanie metodologii obejmującej akwizycję, przetwarzanie, analizę i wizualizację hybrydowych (wielomodalnych) danych obrazowych w diagnostyce ran przewlekłych skóry, która ułatwi lub wręcz umożliwi ocenę głębokości rany i wizualizację obszarów pod powierzchnią skóry na podstawie jej trójwymiarowego modelu.

Planowane efekty:

Wykonanie urealnionego skanu rany fantomowej, której wynikiem będzie uzyskanie parametrów opisowych rany, takich jak np. pole powierzchni rany, długość obwodu rany, oraz dane obrazowe w postaci obrazów fuzji obrazów termograficznych i fotograficznych oraz wizualizacji modeli 3D rany.

Wartość projektu

1 102 861,00zł

Wkład Funduszy Europejskich:

882 288,80 zł

Cel projektu:

Planowane do realizacji rozwiązanie ma na celu opracowanie metodologii obejmującej akwizycję, przetwarzanie, analizę i wizualizację hybrydowych (wielomodalnych) danych obrazowych w diagnostyce ran przewlekłych skóry, która ułatwi lub wręcz umożliwi ocenę głębokości rany i wizualizację obszarów pod powierzchnią skóry na podstawie jej trójwymiarowego modelu.

Planowane efekty:

Wykonanie urealnionego skanu rany fantomowej, której wynikiem będzie uzyskanie parametrów opisowych rany, takich jak np. pole powierzchni rany, długość obwodu rany, oraz dane obrazowe w postaci obrazów fuzji obrazów termograficznych i fotograficznych oraz wizualizacji modeli 3D rany.

Wartość projektu

1 102 861,00zł

Wkład Funduszy Europejskich:

882 288,80 zł